Metallytors täckande med termoplast för att garantera ytans långfristiga uthållighet mot rost och kemiska processer.
Korrosionsskyddsklass C5-M. Med termoplast kan alla metallytor som t.ex. av svart metall, galvaniserad metall, aluminium, rostfri metall tillverkade ytor skyddas. Arbeten kan utföras utomhus, på objektet (hos uppdragsgivare).

Vid termoplast är handlar det om ett pulver, som appliceras på en i förväg upphettad metall och som resultat av detta uppstår en utmärkt häfteffekt och skiktens tjocklek på 250-650 mikron, vad som erbjuder utmärkt skydd för metall. Och det hela i motsats till traditionell pulveranstrykningsteknologi, där färgpulver appliceras på metall och upphettas därefter och man får en färgbeläggningens tjocklek endast på 50-80 mikron, som egentligen inte erbjuder någon skydd mot metallytors korrosion i utomhusförhållanden.

 • Långvarig korrosionsskydd – metallföremål, ytor
 • God kemisk uthållighet, syrabeständighet.
 • Ingen sprickbildning, avskalning eller splittring.
 • Elastisk också vid låga temperaturer.
 • Kanters och svetsanslutningars utmärkt täckningsförmåga
 • Utmärkts motstånd mot saltar, kyla, sjövatten, sol, vandaler och graffiti.
 • Ljud- och isoleringsegenskaper.
 • Mycket liten rökbildning vid brännande.
 • Tillåten kontakt med mat och vatten.
 • Termoplastens färgkort hittar du här


Typiska användningsområden:

 • Ställen som behöver hög kemisk säkerhet
 • Byggnadsverksamhet och industri
 • Inhägnader och portar
 • Bilindustri
 • Gators tillbehör    
 • Lekplatser
 • Stadion
 • Skeppsfart
 • Landbruk

Friday the 21st. Kontakt: info@aiad.eu.