Vi erbjuder våra kunder alltid fullservice: materialets leverans, transport till objektet och montage. Vi erbjuder standardlösningar i form av trådnätstaket och av lätta paneler byggda grindar. Enligt kunders önskemål utför vi också specialuppdrag, t.ex. panel-, trä- och smidesgrindar som kräver olika speciallösningar. Vi tillverkar också byggnadsställningar av metall, inhägnader, trappor, spiraltrappor och andra nödvändiga metallprodukter.

Vi erbjuder kunden exakt sådana grindar och portar han önskar. Vid behov ger vi rekommendationer beträffande tekniska lösningar och möjligheter, och också beträffande material.

Vid nya byggnader rekommenderas det att kontakta behöriga fackmän för att få bra lösningar för staket, grindar och portar, detta för att kunna undvika onödiga kostnader och grönanläggningars senare förstörande. Det beror på dina önskemål beträffande grinden och på landskapen vad och i vilken ordningsföljd måste göras.

 

 

OM DET INTE ÄR VI MED VÅRA ERFARENHETER ATT TILLVERKA OCH MONTERA GRINDAR OCH PORTAR – SÅ VEM DÅ?

Friday the 21st. Kontakt: info@aiad.eu.